the ROOM B.V. Anthony Fokkerweg 1 1059 CM Amsterdam The Netherlands
+31 (0)20 3053810

Corporate

the ROOM:

Corporate

"Met the ROOM bent u altijd in control en due diligence ready"

Corporate Legal Management

Tech Enabled Corporate Legal Management

Vandaag de dag zien organisaties een nog grotere hoeveelheid aan verplichtingen, wetten en regelgeving op zich afkomen. Zij moeten snel en slagvaardig kunnen reageren op de dynamiek in de markt. Controle en transparantie naar de stakeholders toe spelen daarin een belangrijke rol.

Met de permanente dataroom oplossingen van the ROOM is de juridische administratieve huishouding op orde. Hierdoor heeft u en alle stakeholders 24/7 volledige controle en toegang tot het Corporate Housekeeping systeem. Dit draagt bij aan een beter management als het aankomt op risicobeheer en compliance.

Het bestuur van een onderneming is verantwoordelijk voor een adequaat risicomanagement- en beheersingssysteem. Toch blijkt vaak dat het topmanagement samen met het toezicht (Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht) meer wil weten over waar de organisatie staat op het vlak van Corporate Housekeeping. Men hecht groot belang aan het voorkomen van corporate compliance risico’s (aansprakelijkheids- en publiciteitsrisico’s) en menig bestuurder en toezichthouder blijkt dan ook behoefte te hebben aan meer grip op de interne Corporate Housekeeping functionaliteit.

De kerntaak van Corporate Housekeeping binnen een onderneming is de juridische administratie van (binnen- en buitenlandse groeps)vennootschappen. Middels deze administratie kan men er makkelijk op toezien dat iedere groepsvennootschap aan de lokale nationale juridische wet- en regelgeving voldoet en conform haar statuten handelt.

Steeds meer bestuurders van organisaties wensen – naast de status van de corporate compliance verplichtingen – inzichtelijk te hebben welke materiële financiële verplichtingen de organisatie is aangegaan, inclusief de bijbehorende risico’s. Bestuurders zijn wettelijk verplicht om op ieder moment inzicht te hebben in de verplichtingen die uit de aangegane contracten voortvloeien (Contract Management). Daarnaast dient de organisatie als geheel op de hoogte te zijn van rechten onder deze contracten en wanneer deze kunnen worden ingeroepen. Tenslotte dienen vragen rondom financiële omvang van de verplichtingen, looptijd en autorisatie met het oog op de dagelijkse bedrijfsvoering snel en adequaat te kunnen worden beantwoord.

Wij assisteren en adviseren u graag bij de implementatie van het Corporate Housekeeping systeem. Met onze Contract Discovery oplossingen en dankzij ons Professional Support Team kunnen wij zeer snel relevante documentatie vinden en monitoren. Zodat u instaat bent om compliance risico’s te beheersen en te monitoren.

Permanente Dataroom voor Private Equity en Portfolio Bedrijven 

the ROOM is expert in due diligence voorbereiding, virtuele permanente datarooms en DataroomServices. NA de transactie focust u zich op uw business en wij structureren, checken en coördineren de data en het permanente dataroomproces. Wij zorgen ervoor dat u volledig in control bent gedurende de houdersperiode / de dagelijkse bedrijfsvoering. U kunt zich focussen op de “key essentials”; op het waarde toevoegen aan uw bedrijf. Wanneer u de permanente dataroom outsourced aan the ROOM nemen wij de volledige Corporate Housekeeping uithanden.

Door onze aanpak zit u bij een exit goed voorbereidt aan de onderhandelingstafel en heeft u (en uw adviseurs) de tijd om adequaat en correct te reageren op inhoudelijk vraagstukken. Gedurende de mogelijk verkoop neemt (V)DD werkdruk en Q&A tijdsbesteding sterk af. Tevens loopt de business gewoon door en ervaart het bedrijf nauwelijks (V)DD druk (voorkomt mogelijke terugval in omzet).

Een goed voorbereidt en up to date permanent dataroom proces, reflecteert en onderbouwt de waarde van uw business (units). Met onze permanente dataroom oplossing heeft u uw bedrijf strak staan en u weet precies wat er welk moment speelt. De Corporate Housekeeping is ingericht en de overige informatie die nodig is voor een eventueel boekenonderzoek wordt periodiek door ons aangevuld / opgeschoond. Time to market is key!

Altijd in control en due diligence ready

Neem contact op met:

We make you the smartest person in the ROOM

C-Discovery

the Room haar C-Discovery oplossing herkent, onderscheidt, en ontdubbelt uw contracten uit al uw data. Zo halen we eenvoudig de contracten boven tafel en zien we in één oogopslag of contracten niet dubbel of in verschillende versies zijn aangeleverd. Ook het vergelijken van contracten is een zeer krachtige oplossing. U ziet in een strak overzicht direct de mogelijke afwijkende clausules per contract.

Artificial Intelligence for Legal

Met onze Machine Learned Contract Analysis tool beschikken we over juridische feiten door entiteitsextractie, handtekeningherkenning en clausulevergelijking. U beschikt in een mum van tijd over een Legal Fact Book. Middels de clausuleherkenning ziet u waar mogelijke “red flags” (key issues) zitten. Deze geautomatiseerde Legal Sanity Check oplossing geeft direct zicht op de risico’s.